Kiểu tóc nam Faux Hawk 2019 | Kiểu tóc nam đẹp mùa hè 2019 | Thanh Barber

Kiểu tóc faux hawk Thanh Barber

short quiff

textured faux hawk
faux hawk nam

kiểu tóc sport

kiểu tóc textured quiff

mohican

kiểu tóc faux hawk 30shine

kiểu tóc mohican platinum
tóc nam đẹp mùa hè 2019 #thanhbarber
#fauxhawk
#highfade
#thanhbarbershop
#tocnamdep
BÌNH LUẬN